نشانی مرکز روی نقشه اصفهان

ملاقات با ما

اصفهان – خیابان شمس آبادی – مقابل هنرستان امیر کبیر – نبش کوچه شاهزاده ابراهیم (شماره 20) – مجتمع تیراژه – طبقه دوم

تلفن های تماس

031-32368015
09336889002

ساعات فعالیت مرکز:

16:30 الی 20  شب – باهماهنگی قبلی

ایمیل های ما

info@aram-clinic.ir

شبکه های اجتماعی مرکز آرام