ارزیابی شنوایی در نوزادان و کودکان

در سال‌های اول زندگی، شنوایی نقش مهمی در رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودک دارد. به‌طوری‌که حتی کم ‌شنوایی خفیف یا ملایم می‌تواند، رشد گفتار و زبان کودک را تحت تاثیر قرار دهد. خوشبختانه در مواردی که کم ‌شنوایی تا سه ماهگی بیشتر بخوانید …