علائم افت شنوایی در کودکان

کم شنوایی کودکان خیلی از والدین به سرعت افت شنوایی فرزند خود را متوجه می شوند.هنگامی که نوزاد از صدای بلند نمی ترسد و یا نوزاد ۵ یا ۶ ماهه به اسم خود واکنش نشان نمی دهد ، ممکن است بیشتر بخوانید …