ارزیابی شنوایی در نوزادان و کودکان

در سال‌های اول زندگی، شنوایی نقش مهمی در رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودک دارد. به‌طوری‌که حتی کم ‌شنوایی خفیف یا ملایم می‌تواند، رشد گفتار و زبان کودک را تحت تاثیر قرار دهد. خوشبختانه در مواردی که کم ‌شنوایی تا سه ماهگی بیشتر بخوانید …

تست درک گفتار در کودکان

تست ارزیابی ، ۲ شاخص اصلی دارد.فرکانس و شدت. در منحنی ادیوگرام ستون افقی فرکانس صداست. محدوده فرکانس شنوایی یک کودک از ۲۰Hzتا ۲۰KHzمی باشد. ستون عمودی در منحنی شدت صداست ، در یک فرد نرمال محدوده ی شنوایی تا بیشتر بخوانید …

ارزیابی شنوایی کودکان

هنگامی که والدین از کم شنوایی کودک خود آگاه می شوند،ممکن است سوالات زیادی داشته باشند و از نظر احساسی دچار بحران شوند. امروزه تست غربالگردی بدو تولد ، بهترین راه برای تشخیص زود هنگام کم شنوایی است. اگر شک بیشتر بخوانید …